PROGRAMMERING

Hos oss är ditt automationsprojekt i trygga händer

LoRaWAN

LoRa, som står för Long Range, är en patenterad trådlös digital dataöverföringsteknik som utvecklats i Frankrike. En standard  som vuxit och fått spridning över hela världen. LoRa används föratt bygga trådlösa nät på licensfria frekvenser över större ytor. LoRa möjliggör överföring av data över långa sträckor. Fokus är låg energiförbrukning, lång räckvidd och låg BER (felfrekvens i dataöverföringen). LoRa är en hårdvaru- och fabrikatsoberoende standard.

LoRaWAN är en bra teknik för trådlösa sensornätverk, en teknik som möjliggör smalbandsöverföring på avstånd upp till 10 km. LoRaWAN sensorer har där en betydande fördel jämfört med annan trådlös teknik som WiFi och Bluetooth, som bara har en räckvidd på något hundratal meter. Med LoRaWan slipper man dyr kabeldragning då alla sensorer är trådlösa och drivs normalt med batteri.

SCADA

Insikt- vårt eget SCADA-system 

Insikt är Steen IT:s egna SCADA-system som är utvecklat i Widequick. Vår affärsidé är att underlättta och effektivisera personalens arbetsprocesser. Genom trådlösa sensorer har vi möjlighet att mäta exempelvis luftfuktighet, temperaturer, elmätare, vattenmätare, olika nivåer, vikt eller befintlig utrustning via 0-10V eller 4-20mA från tusentals givare som kan sättas upp i olika områden, både inomhus och utomhus men även i de områden där det inte finns nätverk eller där säkerheten  i nätverket inte tillåter uppkoppling.

Hur välutvecklat och smart styrsystemet än må vara, anser vi att presentation av data är minst lika viktigt eftersom det kan bli viktiga underlag till stora och avgörande beslut.  Därav lägger vi stor vikt på användargränssnitt med fokus att göra det användarvänligt. 

Thingsboard 

Thingsboard är ett web-baserat SCADA system som är av typen ”open source” och utvecklas av användarna. Vi använder professionell versionen som innehåller fler användbara funktioner. Thingsboard lagrar data i en egen databas för att kunna visa historik för givare och användaren kan exportera vald data till olika format som tex Excel.

Användaren kan själv bygga egna ”dashboard” utan att skriva avancerade script. Thingsboard är mycket kraftfullt för tex driftstekniker som gör tex värme eller energianalyser då de kan göra unika ”dashboards” med bara den data de är intresserade av. Med batteridrivna LoRa givare är det enkelt att placera ut dem temporärt några veckor och få all data samlad på ett ställe. Tex en temperaturgivare på varje retur från VVC:n till huvudstammen som kan variera mycket och få ett diagram på alla temperaturer från dygnets alla timmar  under en vecka. Det är ett bra verktyg för att hitta eventuella Legionella problem. 

PLC

Support via TeamViewer
Eftersom PLC:n är en dator har vi utvecklingsmiljön installerad på den. Via TeamViewer kan
vi ge support och utföra all programmering av systemet. Då vet man att det alltid är rätt versioner av
mjukvaror och det är möjligt att vara online inom några minuter.

Vi ger dig möjligheterna att:

 • Mäta differential tryck i ventilationen.
 • Mäta temperatur, luftfuktighet, CO2, ljud och ljus i lokaler.
 •  Mäta temperaturer i värme eller kylsystem.
 • Mäta nivåer i tankar och få värdet analogt. Enkelt att lägga in larmgränser.
 • Mäta tryck.
 • Indikera larm på icke uppkopplad utrustning. Pumpgropar, Ventilation etc
  (Koppla larmutgång till en LoRa givare)
 • Ansluta Elmätare och Vattenmätare.
 • Logga Total förbrukning, Momentan förbrukning.

  Och mycket mer…