ELSKÅP

Vi designar, konstruerar, tillverkar och installerar många olika typer av elskåp.

Konstruktion 
SteenIT konstruerar elskåpen i  den högt utvecklade programvaran Eplan P8 Professional. Våra 15 år av arbete i Eplan-miljö sparar både tid och pengar åt våra kunder vilket innebär kostnadseffektiva ritningar. Det går även att exportera, importera och arbeta med filer från andra programvaror som exempelvis AutoCad, ElCad samt ElproCad och ritningarna går enkelt att exportera till DWG/DXF. 

Tillverkning 
Vi tillverkar allt från enkla till mer komplexa apparatskåp i vår verkstad där egen laser- och vattenskärning finns. Vi bygger apparatskåp för lego-tillverkning samt för de applikationer vi utvecklar och konstruerar. Steen IT CE-märker elskåpen.

Installation 
Vi installerar många olika typer av elskåp. För dig som önskar erbjuder vi installation på plats.