Våra referenser

Här har vi samlat några av de projekt vi hjälpt våra kunder med. Kanske hittar du något som skulle effektivisera och underlätta för just ert företag?

Kolmården

Vårt egna SCADA-system Insikt används för styrning och övervakning av både nya och befintliga
installationer i parken. Vid nya installationer installeras oftast ett nytt skåp med en PLC som
kommunicerar med Insikt. Elskåpet har då en lokal intelligens och styr belysning, värme etc samt samlar in data via olika protokoll. Även befintliga system som tex reningsverk och ventilationer, ventilationsaggregat, PLC till SPA avdelning på Vildmarkshotellet är uppkopplade.

De flesta kyl och frysrum är uppkopplande mot Insikt och loggas i en databas. Data för temperaturerna kan exporteras och presenteras för myndigheter som har detta som krav. Insikt samlar in data från El och Vattenmätare. Då kan man avläsa aktuell spänning, ström på var fas samt förbrukning. Datan lagras i en databas för att kunna se förbrukningen under årets olika perioder och kan jämföras mot tex yttertemperatur, besökare etc.

Passagesystemet RCO är uppkopplat mot Insikt samt befintliga kameror vid grindar. Personal får en bra översikt på vilka som passerar grindar och kan även öppna dem från Insikt. Fördelen är att man får både information och bild på samma sida och kan lättare avgöra situationer från besökare mm. Man får även larm om grinden inte skulle stänga som den ska.

Insikt räknar antal passagerare och styr vändkorsen till WildFire för att det ska blir rätt antal
passagerare i tågen. Vi styr även dekorbelysning, rökmaskinen, temperaturer mm i attraktionen.

Insikt styr vattenförsörjningen till alla sjöar och vallgravar i parken. Vattenuttag loggas och
kontrolleras så inte den vattendom som finns överskrides.

Insikt kontrollerar antal besökare på tex toaletter och skickar meddelande till städpersonal efter ett
visst antal. Städningen kan då regleras effektivt efter antal besökare.

Insikt styr belysningen hos tex aporna. Istället för att direkt tända och släcka för djuren så finns en
konstgjord soluppgång och solnedgång programmerad vilket gör att belysningen tänds och släcks under en
timma från öster och väster för att få en bättre miljö för aporna.

Insikt styr ytterbelysningen i parken’s olika zoner. Man kan tända hela parken vid tex en speciell
situation. Insikt samlar in information angående väder som tex temperatur, vind och ljus och hämtar
väderdata från SMHI. Nästan alla larm i parken är uppkopplade mot Insikt som skickar mejl eller sms till ansvariga personer. Du kan själv bestämma vilka som ska ta emot de olika larmen. 

Gröna Lund

Många av Gröna Lunds kyl och frysar är uppkopplande mot Insikt. Data lagras i en databas som kan presenteras för myndigheter etc och om någon temperatur kommer utanför larmgränserna generas larm som skickas till ansvarig med Mail eller SMS. På så sätt kan man i rätt tid åtgärda problemen och på så vis undvika stora samt onödiga kostnader. 

De har även investerat i våra tjänster för att kunna mäta data på platser som är svåra. Exempelvis attraktioner som är i rörelse eller platser som saknar möjlighet till kabeldragning.

Skara sommarland

Skara sommarland har investerat i LoRaWan inför denna säsong. Innan hade de endast manuell kontroll av temperaturer, flöden, pH, nivåer etc. Nu loggas allt detta automatiskt så man får en bättre överblick på parken och får larm när det tex är dags att rengöra ett filter i stället för att manuellt kontrollera varje dag.

De får även statistik på hela parken som kan användas vid felsökning eller kunna jämföra data mellan olika perioder. Vintertid får de larm om känsliga delar börjar närma sig frysgrader och slipper dyra reparationskostnader.

Progatec AB

Styrsystem till varmförzinkningsanläggningar

Steen IT programmerar vår samarbetspartner Progatec AB’s varmförzinkningsanläggningar. Anläggninarna är helautomatiska och har levererats i varierande kapacitet runt om i Europa. En av de större levererade anläggningarna är Galva 45 som finns i Frankrike. De är underleverantör av varmförzinkade underredes detaljer till Renault och Peugeot. För mer information besök progatec.se